Trong các tình huống nêu dưới đây, đây tình huống nào cần viết thư điện chúc mừng, tình huống nào cần viết thư điện thăm hỏi?

 • 1 Đánh giá

b) Trong các tình huống nêu dưới đây, đây tình huống nào cần viết thư (điện) chúc mừng, tình huống nào cần viết thư (điện) thăm hỏi?

 • Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ
 • Nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam được tái đắc cử.
 • Trận động đất lớn làm thiệt hại người và tài sản ở một nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • Bạn thân của em vừa được giải nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế.
 • Anh trai em mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài.

Bài làm:

Tình huống cần viết thư (điện) chúc mừng:

 • Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái lên vũ trụ
 • Nhân dịp một nguyên thủ quốc gia có quan hệ ngoại giao với Việt Nam được tái đắc cử.
 • Bạn thân của em vừa được giải nhất cuộc thi viết thư UPU quốc tế.
 • Anh trai em mới bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở nước ngoài.

Tình huống cần viết thư (điện) thăm hỏi:

 • Trận động đất lớn làm thiệt hại người và tài sản ở một nước có quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021