Nêu những điểm phân biệt văn học dân gian với văn học viết.

 • 1 Đánh giá

b) Nêu những điểm phân biệt văn học dân gian với văn học viết.

Bài làm:

Văn học dân gian:

 • Là sáng tác của tập thể nhân dân (sáng tác vô danh, mang tính tập thể)
 • Khó xác định chính xác thời điểm ra đời
 • Lưu truyền bằng hình thức truyền miệng, sau này được ghi chép lại
 • Có tính không ổn định và thường có dị bản ở các vùng, miền khác nhau.
 • Mang tính thực hành, nảy sinh trong sinh hoạt phục vụ cộng đồng và phục vụ trực tiếp cho sinh hoạt cộng đồng.
 • Thể loại đặc trưng, văn học viết không lặp lại : thần thoại, truyền thuyết, cổ tích.

Văn học viết:

 • Sáng tác cá nhân (tính hữu danh, tính cá thể)
 • Dễ xác định chính xác thời điểm ra đời
 • Lưu truyền bằng văn tự ( văn bản)
 • Chỉ có một bản duy nhất, không có dị bản.
 • Mang tính thường thức của cá nhân nghệ sĩ, nảy sinh do cảm hứng sáng tác.
 • Thể loại khá phong phú : thơ, truyện, tiểu thuyết, tùy bút…
 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2