Em có nhận xét về độ dài của thư ( điện) chúc mừng và và thư (điện) thăm hỏi?

  • 1 Đánh giá

- Em có nhận xét về độ dài của thư ( điện) chúc mừng và và thư (điện) thăm hỏi?

Bài làm:

Thư (điện) chúc mừng và thư (điện) thăm hỏi có dung lượng ngắn rất ngắn gọn, nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ, trọn vẹn nội dung.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2