Đọc lại bài Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời của Hà Vinh. Ngoài các luận điểm tác giả đã nêu, em hãy suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.

  • 1 Đánh giá

3. Đọc lại bài Khát vọng hòa nhập, dâng hiến cho đời của Hà Vinh. Ngoài các luận điểm tác giả đã nêu, em hãy suy nghĩ và nêu thêm các luận điểm khác về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.

Bài làm:

Một số luận điểm khác về bài thơ Mùa xuân nho nhỏ:

  • Khát vọng hòa nhập với thiên nhiên.
  • Khát vọng dâng hiến, cống hiến cho cuộc đời.
  • Bài thơ có nhạc điệu trữ tình, tha thiết, gần gũi với dân ca.
  • 96 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2