Tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ?

  • 1 Đánh giá

c) Tại sao con người cần tiếng nói của văn nghệ?

Bài làm:

Con người cần tiếng nói của văn nghệ vì:

  • Văn nghệ làm cho đời sống tinh thần của con người trở nên phong phú, thú vị hơn.
  • Trong những trường hợp con người bị ngăn cách đối với đời sống, văn nghệ là sợi dây liên hệ giữa người đó với thế giới bên ngoài.
  • Văn nghệ làm cho đời sống của con người trở nên ý nghĩa hơn, nuôi dưỡng ở con người tình yêu, niềm say mê với cái đẹp, tin yêu vào cuộc sống, biết rung cảm và biết ước mơ.
  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2