Bố cục của bài viết có mạch lạc và chặt chẽ không? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

(4) Bố cục của bài viết có mạch lạc và chặt chẽ không? Vì sao?

Bài làm:

Bài viết có bố cục mạch lạc, hợp lí và chặt chẽ với ba phần tương ứng:

  • Mở bài (đoạn 1): chỉ ra hiện tượng cần bàn bạc
  • Thân bài (đoạn 2, 3, 4): phân tích những tác hại của hiện tượng
  • Kết bài (đoan 5): đưa ra giải pháp khắc phục.
  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2