Hãy ghi lại biên bản về một buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp em.

  • 1 Đánh giá

3. Hãy ghi lại biên bản về một buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp em.

Bài làm:

ĐOÀN TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG

CHI ĐOÀN:…………………………….

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2018

BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI ĐOÀN

Tháng 2 năm 2018

1. Thời gian: Hôm nay vào hồi: 8 giờ 30 ngày 1 tháng 2 năm 2018

2. Địa điểm: Tại phòng học 103 chi đoàn 8A tiến hành sinh hoạt chi đoàn.

3. Thành phần:

Tổng ĐVTN: 30 Trong đó: Nam: 18 Nữ: 12

Có mặt: 0 ; Vắng mặt: 0 ; Ghi rõ những ĐVTN vắng mặt: ……………………………………………………………………………………………………

Chủ tọa: Nguyễn Văn A - chức vụ: Lớp trưởng

Thư ký: Phạm Thị B - chức vụ: Đoàn viên

Giáo viên CVHT lớp: cô Trần Thị Tuyết.

4. Nội dung sinh hoạt chi đoàn:

4.1. Đánh giá tình hình thực hiện những hoạt động của tháng trước

- Những công việc đã làm được:

+ Nhìn chung hầu hết các đoàn viên tích cực tham gia hoạt động Đoàn và hoạt động thi đua của lớp để chào đón ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

+ Đoàn viên sinh hoạt có chất lượng, tham gia tích cực các phong trào của địa phương.

+ Tham gia LĐVS dọn các phòng học chuẩn bị tu sửa phòng học, cơ sở vật chất.

- Những tồn tại, thiếu sót:

Một số đoàn viên tham gia chưa nhiệt tình

4.2. Triển khai nội dung sinh hoạt chi đoàn tháng 3 : (Ghi rõ nội dung triển khai và thời gian, địa điểm, tên hoạt động chi đoàn tham gia hoặc tự tổ chức trong tháng)

- Chăm sóc công trình phần việc thanh niên: chăm sóc công viên cây xanh của trường

- Đồng chí TPT Đội tập huấn và triển khai các hoạt động Đoàn.

- Viết bài tuyên truyền phát thanh măng non phát định kì.

- Thi đua học tập và công tác Đoàn nhằm chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

5. Kết luận của Chủ tọa về những nội dung đã triển khai cho các thành viên của lớp:

Đề nghị các đ/c đoàn viên quan tâm đến nề nếp sinh hoạt đoàn, mỗi đồng chí cần nâng cao ý thức trách nhiệm hơn trong các công việc được giao.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 00 cùng ngày

Chủ tọa

GVCN/CVHT

Thư ký

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021