Xác định bố cục của bài thơ; nêu nội dung chính của từng đoạn.

  • 1 Đánh giá

b) Xác định bố cục của bài thơ; nêu nội dung chính của từng đoạn.

Bài làm:

Bố cục của bài thơ gồm 4 phần:

  • Phần 1(khổ 1): Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên, đất trời.
  • Phần 2 (khổ 2,3): Cảm xúc về mùa xuân đất nước.
  • Phần 3 (khổ 4,5): Những suy nghĩ và ước nguyện của nhà thơ trước mùa xuân đất nước.
  • Phần 4 (khổ 6): Lời ngợi ca quê hương, đất nước qua điệu dân ca xứ Huế.
  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2