Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào là chính? Cách lập luận có thuyết phục hay không?

  • 1 Đánh giá

d) Văn bản đã sử dụng phép lập luận nào là chính? Cách lập luận có thuyết phục hay không?

Bài làm:

d) Văn bản sử dụng phép lập luận chứng minh là chủ yếu.

Từ những dẫn chứng cụ thể, người viết khẳng định sự đúng đắn của tư tưởng “Tri thức là sức mạnh” và “Ai có tri thức thì người ấy có được sức mạnh”, qua đó phê phán những người không biết quý trọng tri thức, sử dụng tri thức sai mục đích và đề cao vai trò của tri thức đối với sự phát triển của đất nước. Cách lập luận này tạo nên sức thuyết phục cao cho văn bản.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2