Hoàn thiện bảng sau về các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn THCS:

  • 1 Đánh giá

b) Hoàn thiện bảng sau về các văn bản nhật dụng đã học trong chương trình Ngữ văn THCS:

Lớp

Tên văn bản

Nội dung chính

Thể loại

6

7

8

9

Bài làm:

Lớp

Tên văn bản

Nội dung chính

Thể loại

6

Cầu Long Biên - Chứng nhân lịch sử.

Di tích lịch sử

Bút kí

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Quan hệ giữa thiên nhiên vàcon người

Thư từ

Động Phong Nha

Danh lam thắng cảnh

Thuyết minh

7

Cổng trường mở ra

Giáo dục

Hồi kí

Mẹ tôi

Vai trò của người phụ nữ

Truyện ngắn

Cuộc chia tay của những con búp bê

Mái ấm gia đình

Truyện ngắn

Ca Huế trên sông Hương

Văn hóa

Bút kí

8

Thông tin về Ngày trái đất năm 2000

Môi trường

Thông báo

Ôn dịch thuốc lá

Tệ nạn xã hội

Nghị luận

Bài toán dân số

Dân số và tương lai loài người

Nghị luận

9

Phong cách Hồ Chí Minh

Giữ gìn bản sắc dân tộc và hội nhập thế giới

Thuyết minh

Đấu tranh cho một thế giới hòa bình

Bảo vệ hòa bình, chống chiến tranh

Xã luận

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em.

Quyền sống của con người

Nghị luận

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2