Vị trí và độ dài phần Rô-bin-xơn kể về diện mạo của chàng có gì đáng chú ý so với các phần khác? Thử giải thích vì sao lại như vậy nếu xem xét từ góc độ nhân vật xưng "tôi", tự kể chuyện mình.

  • 1 Đánh giá

b. Vị trí và độ dài phần Rô-bin-xơn kể về diện mạo của chàng có gì đáng chú ý so với các phần khác? Thử giải thích vì sao lại như vậy nếu xem xét từ góc độ nhân vật xưng "tôi", tự kể chuyện mình.

Bài làm:

- Về vị trí, phần Rô-bin-xơn kể về diện mạo của chàng được đặt sau phần kể về trang phục vè trang bị của mình.

- Về độ dài, phần miêu tả diện mạo chỉ chiếm một dung lượng ít ỏi (khoảng 10 dòng), ngắn hơn khá nhiều so với hai phần tả trang phục và trang bị.

Nếu xem xét từ góc độ nhân vật xưng "tôi", tự kể chuyện mình thì thứ tự miêu tả và độ dài của phần Rô-bin-xơn kể về diện mạo như vậy là hết sức hợp lí, logic. Rô – bin – xơn một mình ở đảo hoang, trang phục, trang bị là những thứ anh tự tạo và có thể quan sát được. Vì thế, những thứ dễ dàng quan sát anh tả trước và tả kĩ. Còn về diện mạo của mình, anh không thể quan sát được nên miêu tả ít hơn. Thứ anh cảm nhận rõ nhất trên khuôn mặt là bộ ria mép nên anh đã đặc tả nó.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2