Ghi tên các tác phẩm trung đại đã học trong chương trình Ngữ văn THCS vào vở theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

c) Ghi tên các tác phẩm trung đại đã học trong chương trình Ngữ văn THCS vào vở theo mẫu dưới đây:

Tác phẩm

Thể loại

Bài làm:

Tác phẩm

Thể loại

Con hổ có nghĩa

Truyện ngắn

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Truyện ngắn

Sông núi nước Nam

Thơ thất ngôn tứ tuyệt

Phò giá về kinh

Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt

Thiên Trường vãn vọng

Thơ thất ngôn tứ tuyệt

Côn Sơn Ca

Thơ lục bát

Chiếu dời đô

Chiếu

Hịch tướng sĩ

Hịch

Bình Ngô đại cáo

Cáo

Bàn luận về phép học

Tấu

Chuyện người con gái Nam Xương

Truyện ngắn

Chuyện cũ trong phủ chú Trịnh

Tùy bút

Hoàng Lê nhất thống chí

Tiểu thuyết

Sau phút chia li

Thơ song thất lục bát

Bánh trôi nước

Thơ tứ tuyệt

Qua Đèo Ngang

Thơ thất ngôn bát cú

Bạn đến chơi nhà

Thơ thất ngôn bát cú

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Thơ thất ngôn bát cú

Đập đá ở Côn Lôn

Thơ thất ngôn bát cú

Muốn làm thằng Cuội

Thơ thất ngôn bát cú

Hai chữ nước nhà

Song thất lục bát

Chị em Thúy Kiều

Truyện thơ

Cảnh ngày xuân

Truyện thơ

Kiều ở lầu Ngưng Bích

Truyện thơ

Mã Giám Sinh mua Kiều

Truyện thơ

Thúy Kiều báo ân báo oán

Truyện thơ

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga

Truyện thơ

Lục Vân Tiên gặp nạn

Truyện thơ

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2