Chỉ ra một số phẩm chất, kỹ năng mà thanh niên thế kỉ XXI cần phải có.

  • 1 Đánh giá

2. Chỉ ra một số phẩm chất, kỹ năng mà thanh niên thế kỉ XXI cần phải có.

Bài làm:

Một số phẩm chất, kỹ năng mà thanh niên thế kỉ XXI cần phải có.

  • Có trí tuệ, có tri thức.
  • Có nhân phẩm, đạo đức và vững vàng về quan điểm chính trị, có ý thức trách nhiệm công dân, giàu lòng yêu nước.
  • Sống có lí tưởng, ước mơ và hoài bão.
  • Kiên trì, nỗ lực.
  • Năng động, tích cực, sáng tạo, linh hoạt trước cái mới và không ngại thử thách.
  • Nắm bắt khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.
  • Giỏi ngoại ngữ.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn văn VNEN 9 tập 2