Soạn bài Tổng kết phần văn học thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi: mục D Hoạt động vận dụng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Hãy tìm những ví dụ trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương hoặc sáng tác của một tác giả hiện đại để thấy ảnh hưởng của văn học dân gian đối với văn học viết.

2. Hoàn chỉnh một bức điện chúc mừng theo mẫu tự đề xuất.

Bài làm:

1. Ví dụ về sự ảnh hưởng của VH dâ gian đến VH viết

VD 1: “Xót người tựa cửa hôm mai

Quạt nồng ấp lạnh, những ai đó giờ”

(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Sử dụng chất liệu từ câu ca dao:

“Thức khuya, dậy sớm chuyên cần

Quạt nồng ấp lạnh, giữ phần làm con”

2. Hoàn chỉnh một bức điện chúc mừng

Họ, tên, địa chỉ người nhận: Nguyễn Thị A, số 6, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Nhận được tin bạn vừa giành được giải nhất trong kỳ thi Văn cấp Thành phố vừa rồi, mình rất vui mừng. Chúc mừng thành tích của bạn và hãy giữ vững phong độ trong những kỳ thi khác nhé.

Họ, tên, địa chỉ người nhận: Trần Thị B, số 25, Kim Mã, Hà Nội.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021