Soạn bài 20: Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới: mục A hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Em hiểu “hành trang” là gì?

2. Theo em, học sinh lớp 9 cần chuẩn bị những hành trang gì để bước vào trường trung học phổ thông ?

Bài làm:

1. "Hành trang" hiểu theo nghĩa đen nghĩa là đồ dùng mang theo và các thứ trang bị khi đi xa. Trong một số trường hợp, từ "hành trang" còn mang ý nghĩa là hành trang tinh thần như tri thức, kỹ năng, thói quen

2. Học sinh lớp 9 cần chuẩn bị:

  • Hành trang về kiến thức
  • Trang bị những phương pháp học tập phù hợp với chương trình học có cường độ cao và kiến thức nặng hơn
  • Hành trang về tâm lí : sẵn sàng thích nghi với môi trường mới, với những người bạn mới, thầy cô mới ...
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021