Soạn bài Những ngôi sao xa xôi: mục E Hoạt động mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động mở rộng

Tìm thêm các bài thơ, câu chuyện nói về tuổi trẻ Việt Nam trong những năm chống Mĩ cứu nước.

Bài làm:

Các bài thơ, câu chuyện nói về tuổi trẻ Việt Nam trong những năm chống Mĩ cứu nước.

Theo Chân Bác

Tố Hữu

“…Hỡi Miền Bắc đó, nặng đôi vai

Gánh cả non sông, vượt dặm dài

Xẻ dọc Trường Sơn, đi cứu nước

Mà lòng phơi phới dậy tương lai!

…”

Đừng quên

Chế Lan Viên

“…Nửa nước hoà bình

Nửa nước chiến tranh

Máu thắm vào lòng đất đã sâu

Sao trang giấy lòng anh suy nghĩ cạn

Mỗi chúng ta đi ở đây

Đều có bóng mình ở miền Nam đang ra trận

Đừng quên!.”

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021