Soạn bài Tổng kết phần văn học thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi: mục E Hoạt động mở rộng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động mở rộng

Tìm hiểu một số thể loại văn học dân gian chưa được học trong chương trình ngữ văn THCS. Với mỗi thể loại, em hãy lấy một VD.

Bài làm:

Một số thể loại văn học dân gian chưa được học trong chương trình ngữ văn THCS:

Sử thi: là những tác phẩm tự sự dân gian xây dựng những hình tượng nghệ thuật hoành tráng, hào hùng để kể về một hay nhiều biến cố lớn lao diễn ra trong đời sống cộng đồng của nhân dân thời cổ đại. Nhân vật của sử thi mang cốt cách của cộng đồng, tượng trưng cho sức mạnh, niềm tin của cộng đồng.

VD: Sử thi Đăm – săn, Sử thi Đẻ đất đẻ nước,…

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021