Soạn VNEN bài Con cò giản lược nhất

  • 1 Đánh giá

Soạn văn bài Con cò giản lược nhất. Bài soạn theo chương trình: sách hướng dẫn học ngữ văn 9 tập 2 - VNEN. Nó đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Giúp học sinh soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó phát triển tư duy, đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Đọc một số câu ca dao có hình ảnh con cò và nêu cảm nhận của em về hình ảnh con cò trong những lời thơ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Con cò

2. Tìm hiểu văn bản

a) Bài thơ được tác giả chia làm ba đoạn. Hãy xác định nội dung chính của mỗi đoạn. Những chi tiết, hình ảnh nào trong mỗi đoạn thơ giúp em nhận biết được nội dung chính của đoạn?

............................

f) Em hãy nhận xét về thể thơ, nhịp điệu, giọng điệu của bài thơ. Các yếu tố ấy có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện tư tưởng tình cảm, cảm xúc của bài thơ?

3. Tìm hiểu cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

a) (1) Đọc các đề bài sau và chỉ ra điểm giống nhau của các đề bài đó:

Đề 1: Suy nghĩ từ truyện ngụ ngôn Đẽo cày giữa đường.

..........................

Đề 10: Suy nghĩ từ câu ca dao: Công cha ..... trong nguồn chảy ra.

b) Phân tích đề và tìm ý cho đề bài dưới đây: Suy nghĩ về đạo lí "Uống nước nhớ nguồn".

) Lập dàn ý chi tiết cho đề văn trên.

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu văn bản Con cò

a) Đọc lại bài Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ của Nguyễn Khoa Điềm.... tình mẹ và lời ru có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của mỗi người?

b) Viết đoạn văn bình những câu sau

2. Luyện tập về liên kết câu, liên kết đoạn văn

a) Nêu các phép liên kết câu, liên kết đoạn văn đã học ở bài 21.

...........

c) Đọc hai câu văn dưới đây và thực hiện yêu cầu

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Hai câu thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con” cho em cảm nhận và suy nghĩ gì về tình mẫu tử trong cuộc sống?

2. a) Chỉ ra các lỗi về liên kết nội dung trong những đoạn trích sau và nêu cách sửa

b) Chỉ ra các lỗi về liên kết hình thức trong những đoạn trích dưới đây và nêu cách sửa:

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

2. Sưu tầm các câu ca dao, câu thơ có hình ảnh con cò:

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021