Soạn VNEN bài Những ngôi sao xa xôi giản lược nhất

  • 1 Đánh giá

Soạn văn bài Những ngôi sao xa xôi giản lược nhất giản lược nhất. Bài soạn theo chương trình: sách hướng dẫn học ngữ văn 9 tập 2 - VNEN. Nó đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Giúp học sinh soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó phát triển tư duy, đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Em đã được học những tác phẩm văn học nào viết về người chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mĩ? Theo em, phẩm chất và ý chí chiến đấu của họ có điểm gì chung và đáng trân trọng?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Những ngôi sao xa xôi

2. Tìm hiểu văn bản

a) Xác định bố cục truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi.

……………….

d) Phân tích những nét chung và nét riêng của ba nhân vật nữ thanh niên xung phong trong truyện.

3. Tìm hiểu về biên bản

Đọc hai biên bản và trả lời câu hỏi

( Xem trong sách giáo khoa)

(1) Biên bản ghi lại sự việc gì?

…………………….

(5) Theo em, văn phong của biên bản cần phải đảm bảo yêu cầu gì?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập đọc hiểu văn bản Những ngôi sao xa xôi.

Ý nghĩa của nhan đề truyện Những ngôi sao xa xôi.

3. Luyện tập về biên bản

a) Tình huống nào sau đây cần viết biên bản?

b) Biên bản được soạn thảo nhằm mục đích gì?

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Từ đoạn trích dưới đây trong truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi và dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết suy nghĩ của mình về thái độ của mỗi người trong mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể.

2. Đọc truyện ngắn Những ngôi sao xa xôi, em có suy nghĩ gì về tuổi trẻ Việt Nam trong kháng chiến chống Mĩ?

3. Hãy ghi lại biên bản về một buổi sinh hoạt chi đoàn của lớp em.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động mở rộng

Tìm thêm các bài thơ, câu chuyện nói về tuổi trẻ Việt Nam trong những năm chống Mĩ cứu nước.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021