Soạn bài Chương trình địa phương tổng kết phần văn bản nhật dụng: mục D Hoạt động tìm tòi mở rộng

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1.Sưu tầm một số truyện cười có nội dung liên quan đến các sử dụng từ ngữ địa phương. Ghi lại những từ ngữ địa phương trong các truyện đó và chuyển sang từ ngữ toàn dân tương ứng.

2. Trao đổi về những vấn đề có tính thời sự trong nhà trường hiện nay có thể làm đề tài để viết một văn bản nhật dụng.

Bài làm:

1. Truyện cười

Một anh chàng ngoài Bắc vào Huế, thấy cô lái đò xinh đẹp nên muốn làm quen, sau lời chào cô gái hỏi:

- Răng anh ở chỗ ni?

Anh chàng bực mình nghĩ cô gái có vấn đề nên đáp:

- Răng tôi ở trong mồm chứ ở đâu?

2. Một số đề tài tham khảo

  • Bạo lực học đường (từ phía học sinh – học sinh hoặc giáo viên – học sinh)
  • Giáo dục giới tính trong nhà trường
  • Tệ nạn xã hội trong học đường
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021