Soạn VNEN bài Mây và sóng giản lược nhất

  • 1 Đánh giá

Soạn văn bài Mây và sóng giản lược nhất giản lược nhất. Bài soạn theo chương trình: sách hướng dẫn học ngữ văn 9 tập 2 - VNEN. Nó đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Giúp học sinh soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó phát triển tư duy, đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Hãy nêu tên những bài thơ, bài văn hoặc đọc những câu thơ, câu văn hay nói về tình mẹ con mà em biết.

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản Mây và sóng

2. Tìm hiểu văn bản

a, Nếu không có phần 2 thì ý thơ có được trọn vẹn và đầy đủ không?

......................

h) Ngoài ý nghĩa ca ngợi tình mẹ con, bài thơ còn có thể gợi cho ta liên tưởng, suy ngẫm đến những vấn đề nào khác trong cuộc sống.

con người?

3. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi:

a, (1) Nêu hàm ý của những câu in đậm. ....

b) Theo em, vì sao cần có hai điều kiện sau đây khi sử dụng hàm ý?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

a, Lập bảng thống kê các tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam đã học trong sách hướng dẫn học Ngữ Văn 9 (tập một, tập hai) theo mẫu

b) Các tác phẩm thống kê trong mục a) đều là thơ Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám 1945. Em hãy ghi vào vở tên các bài thơ theo từng giai đọan theo mẫu dưới đây:

..................

g) Chọn phân tích một khổ thơ mà em thích trong các bài thơ đã học.

2. Luyện tập về nghĩa tường minh và hàm ý

a) Đọc các đoạn trích và trả lời câu hỏi

...............

c) Tìm hàm ý của Lỗ Tấn qua việc so sánh “hi vọng” với “con đường” trong các câu

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

1. Tìm những câu thơ có hàm ý mời mọc hoặc từ chối trong các đoạn đối thoại giữa em bé với những người ở trên mây và trong sóng trong bài thơ Mây và sóng của Ta – go. Hãy viết thêm vào mỗi đoạn một câu có hàm ý mời mọc rõ hơn.

2. Hãy điền vào lượt lời của B một câu có hàm ý từ chối trong đoạn thoại sau

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm đọc thêm các bài thơ và các bài bình thơ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay.

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021