Soạn bài Mây và sóng: mục A Hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Hãy nêu tên những bài thơ, bài văn hoặc đọc những câu thơ, câu văn hay nói về tình mẹ con mà em biết.

Bài làm:

Những câu thơ, câu văn hay về tình mẹ con:

Cánh cò cõng nắng cõng mưa

Mẹ tôi gánh cả bốn mùa gió sương

Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

(Chế Lan Viên)

"Ta đi trọn kiếp con người

Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru"

(Nguyễn Duy)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021