Soạn bài Chương trình địa phương tổng kết phần văn bản nhật dụng: mục A Hoạt động khởi động

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

Đọc truyện cười sau và thực hiện yêu cầu:

a) Chỉ ra từ ngữ địa phương trong câu chuyện.

b) Vì sao câu chuyện gây cười?

Bài làm:

a) Từ ngữ địa phương trong câu chuyện: tui, răng mô.

b) Câu chuyện gây cười do sự hiểu nhầm trong hội thoại:

Chủ nhà nói không răng mô tức là không sao đâu.

Anh học trò lại hiểu nhầm là chủ nhà nói con chó không răng (bộ phận cứng, sắc, nhọn dùng để nhai, cắn thức ăn ở trong miệng).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021