Listen Unit 9: Natural disasters

  • 1 Đánh giá

Nếu bạn phải sống chung với động đất, bạn sẽ cần có những kĩ năng gì? Bài học sau sẽ giúp bạn học biết được các kĩ năng khi sống chung với động đât, đồng thời đưa ra các từ vựng liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

  • 4. LISTEN

LISTEN – UNIT 9: NATURAL DISASTERS

An expert is giving a talk an how to live with earthquakes. Listen to the talk, then complete the table (Một chuyên gia đang có bài nói về cách để sống sót khi có động đất. Nghe bài nói, sau đó hoàn thành bảng dưới đây.)

Giải:

Living with earthquakes (Sống chung với động đất)

Heavy fixtures, furniture, and appliances: (Vật dụng, đồ đạc và đồ dùng gia đình nặng)

  • Place heavy books on the (1) bottom shelf of your bookshelves. (Đặt sách nặng vào giá dưới cùng của giá sách.)
  • Block the rollers on your (2) fridge and (3) washing machines. (Chặn các con lăn trên tủ lạnh và máy giặt)

Flying glass:

  • Check the (4) mirrors. (Kiểm tra gương)
  • Don't put your bed near (5) a window. (Đừng đặt giường cạnh cửa sổ)

Earthquakes drill: (Khi có động đất)

  • Stay (6) inside. (Ở trong nhà)
  • Sit (7) under a strong table or (8) doorway. (Ngồi dưới một cái bàn chắc chắn hoặc lối ra vào)
  • Stand in the (9) corner of a room. (Đứng ở góc phòng)

Audio scripts:

If you live in an earthquake zone, you should take some time to look around your house. Place heavy books on the bottom shelf of your bookshelves. Block the rollers on your fridge and washing machine to prevent them from moving. Put hanging potted plants in plastic containers. Check the mirrors in your bathroom and bedroom. Make sure they can’t move. Don’t put your bed next to a window.

Planning where you are going to be during an earthquake is very important. The first thing to remember is to stay inside. Then you should sit under a strong table or doorway, or stand in the corner of a room.

Dịch:

Nếu bạn sống trong một khu vực có động đất, bạn nên dành thời gian để nhìn xung quanh nhà của bạn. Đặt sách nặng trên giá dưới cùng của giá sách. Chặn các con lăn trên tủ lạnh và máy giặt để tránh chúng di chuyển. Đặt chậu cây trong các thùng nhựa. Kiểm tra gương trong phòng tắm và phòng ngủ. Đảm bảo chúng không thể di chuyển. Đừng đặt giường cạnh cửa sổ.

Lập kế hoạch nơi bạn sẽ ở trong khi có một trận động đất là rất quan trọng. Điều đầu tiên cần nhớ là ở lại bên trong nhà. Sau đó, bạn nên ngồi dưới một cái bàn mạnh hoặc lối vào, hoặc đứng ở góc phòng.


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021