Giải bài 2 vật lí 9: Điện trở của dây dẫn Định luật ôm

  • 1 Đánh giá

Định luật Ôm là định luật quan trong nhất về chương Điện học. Để biết rõ về định luật Ôm và ứng dụng của nó, KhoaHoc xin chia sẻ bài Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm thuộc chương trình SGK vật lý lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Ở bài 1 chúng ta đã học về mối liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện. Cường độ dòng điện tỉ lệ thuận với hiệu điện thế của dòng điện, trị số

luôn không đổi. Hệ số đó biểu diễn cho một đại lượng khác trong vật lí, đó là điện trở của dây dẫn(kí hiệu là R).

  • Điện trở biểu thị mức độ cản dòng điện nhiều hay it của dây dẫn.
  • Định luật ôm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây
  • Điện trở của một dây dẫn được xác định bằng công thức
  • Đơn vị điện trở được kí hiệu là Ω (ôm)
  • Số bội của ôm: kilôôm (kΩ); 1kΩ = 1000Ω

Mêgaôm (MΩ); 1MΩ = 1000000Ω

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 7 SGK lí 9) Tính thương số đối với mỗi dây dẫn dựa vào số liệu trong bảng 1 và bảng 2 ở bài trước.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 7 SGK lí 9) Nhận xét giá trị của thương số đối với mỗi dây dẫn và đối với hai dây dẫn khác nhau.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 8 SGK lí 9) Một bóng đèn lúc thắp sáng có điện trở 12 Ω và cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là 0,5 A. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu dây tóc bóng đèn khi đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 9 SGK lí 9) Đặt cùng một hiệu điện thế vào đầu các dây dẫn có điện trở R1 và R2 = 3R1. Dòng điện chạy qua dây dẫn nào có cường độ lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - định luật Ôm


  • 44 lượt xem