Hãy tính xem cần phải làm các tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W. sgk Vật lí 9 trang 163

  • 1 Đánh giá

Trang 163 Sgk Vật lí lớp 9

Ánh sáng mặt trời mang đến cho mỗi mét vuông mặt đất một công suất 1,4kW. Hiệu suất của pin mặt trời là 10%, hãy tính xem cần phải làm các tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là bao nhiêu để cung cấp điện cho một trường học sử dụng 20 bóng đèn 100W và 10 quạt điện 75W.

Bài làm:

Ánh sáng mặt trời mang đến cho mỗi mét vuông pin mặt trời một công suất là:

P = 1,4.10.10% = 140 (W)

Vậy cần phải làm các tấm pin mặt trời có diện tích tổng cộng là:

S = = 19,6 (m$^{2}$)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9