So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 65 - SGK vật lí 9

So sánh với từ phổ của thanh nam châm và cho biết chúng có gì giống và khác nhau?

Bài làm:

Từ phổ của thanh nam châm và từ phổ của ống dây có dòng điện chạy qua:

  • Giống: Đều là các đường cong nối hai cực với nhau và thưa dần khi ở xa nam châm.
  • Khác: Từ phổ trong lòng ống dây là những đường gần như song song với nhau.
  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021