Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram ở 20oC có điện trở 25

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 27 SGK)

Một sợi dây tóc bóng đèn làm bằng vonfram ở 20oC có điện trở 25 Ω, có tiện diện tròn bán kính 0,01 mm. Hãy tính chiều dài của dây tóc này (lấy π = 3,14).

Bài làm:

Chiều dài của dây tóc này là

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021