Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng (hình 31.4) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây ? sgk Vật lí 9 trang 86

  • 1 Đánh giá

Trang 86 Sgk Vật lí lớp 9

Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng (hình 31.4) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây ?

Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng (hình 31.4) thì có hiện tượng gì xảy ra trong cuộn dây ? - sgk Vật lí 9 trang 86

Bài làm:

Nếu ta làm lại thí nghiệm ở hình 31.2 nhưng lần này cho nam châm quay quanh một trục thẳng đứng, thì có hiện tượng cảm ứng điện từ xảy ra trong cuộn dây, tức là trong cuộn dây xuất hiện dòng điện cảm ứng.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021