Giải câu 7 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng sgk Vật lí 9 trang 141

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 7: Trang 141 Sgk Vật lí lớp 9

Có thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu được không ?

Bài làm:

CÓ thể coi cách dùng các tấm lọc màu như một cách phân tích ánh sáng trắng thành ánh sáng màu vì khi chiếu chùm sáng trắng qua tấm lọc màu đỏ ta thu được chùm sáng đỏ, có thể coi tấm lọc màu đã tách chùm sáng đỏ ra khỏi chùm sáng trắng, với các màu khác ta cũng có kết luận tương tự

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9