Giải bài 32 vật lí 9: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

  • 1 Đánh giá

Để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín thì cần điều kiện gì ? Để trả lời câu hỏi này , KhoaHoc xin chia sẻ bài Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng thuộc chương trình SGK Vật lí lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

  • Khi đưa một cực của nam châm lại gần hay ra xa đầu một cuộn dây dẫn thì số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây dẫn tăng hoặc giảm (biến thiên).
  • Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây đó biến thiên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 87 Sgk Vật lí lớp 9

Trên hình 32.1 vẽ một cuộn dây dẫn kín đặt vuông góc với mặt một tấm gỗ nằm ngang, trên mặt tấm gỗ đặt một tờ giấy trắng vẽ các đường sức từ của một nam châm.

Hãy quan sát xem các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên như thế nào (tăng hay giảm) trong các trường hợp sau đây - sgk Vật lí 9 trang 87

Hãy quan sát xem các đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên như thế nào (tăng hay giảm) trong các trường hợp sau đây:

+ Đưa nam châm lại gần cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

+ Đặt nam châm đứng yên trong cuộn dây.

+ Đưa nam châm ra xa cuộn dây theo phương vuông góc với tiết diện S của cuộn dây.

+ Để nam châm nằm yên, cho cuộn dây dẫn chuyển động lại gần nam châm.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 88 Sgk Vật lí lớp 9

Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1

Bảng 1

Làm thí nghiệmCó dòng điện cảm ứng hay không ?Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không?
Đưa nam chậm lại gần cuộn dây
Để nam châm nằm yên
Đưa nam châm ra xa cuộn dây

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 86 Sgk Vật lí lới 9

Từ bảng 1 suy ra trong điều kiện nào thì xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 88 Sgk Vật lí lớp 9

Vận dụng nhận xét trên để giải thich tại sao trong thí nghiệm ở hình 31,3, khi đóng hay ngắt mạch của nam châm điện thì trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện cảm ứng

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 5: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy vận dụng kết luận vừa thu được để giải thích vì sao quay núm của đinamô thì đèn xe đạp lại sáng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy giải thích vì sao khi cho nam châm quay như ở hình 31.4 thì trong cuộn dây dẫn kín lại xuất hiện dòng điện cảm ứng.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng


  • 21 lượt xem