Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1 sgk Vật lí 9 trang 88

  • 1 Đánh giá

Trang 88 Sgk Vật lí lớp 9

Đối chiếu kết quả của thí nghiệm trên với việc khảo sát số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây, hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống của bảng 1

Bảng 1

Làm thí nghiệmCó dòng điện cảm ứng hay không ?Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không?
Đưa nam chậm lại gần cuộn dây
Để nam châm nằm yên
Đưa nam châm ra xa cuộn dây

Bài làm:

Bảng 1

Làm thí nghiệmCó dòng điện cảm ứng hay không ?Số đường sức từ xuyên qua S có biến đổi hay không ?
Đưa nam châm lại gần cuộn dây
Để nam châm nằm yênKhôngKhông
Đưa nam châm ra xa cuộn dây
  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021