Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 51 - SGK vật lí 9

Cần mắc thiết bị gì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch?

Bài làm:

Cần phải mắc cầu chì cho mỗi dụng cụ điện để ngắt mạch tự động khi đoản mạch vì khi đó cầu chì nóng chảy và tự động ngắt mạch.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021