Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ. sgk Vật lí 9 trang 132

  • 1 Đánh giá

Trang 132 Sgk Vật lí lớp 9

Nếu có một kính lão, làm thế nào để biết đó là thấu kính hội tụ.

Bài làm:

Để biết kính đó có phải thấu kính hội tụ hay không, ta xét ảnh của vật được tạo bởi kính, nếu kính cho ảnh ảo lớn hơn vật thì kính đó là thấu kính hội tụ.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9