Trả lời câu hỏi C5,C6 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng sgk Vật lí 9 trang 140

  • 1 Đánh giá

Trang 140 Sgk Vật lí lớp 9

Thí nghiệm 3

Trả lời câu hỏi C5,C6 bài 53: Sự phân tích ánh sáng trắng - sgk Vật lí 9 trang 140

Quan sát mặt ghi của một đĩa CD (hình 53.2) dưới ánh sáng trắng.

C5. Hãy mô tả hiện tượng quan sát được.

C6. + Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng màu gì ?

+ Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt có những màu nào ?

+ Tại sao có thể nói thí nghiệm 3 cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng trắng

Bài làm:

C5. Quan sát mặt ghi một đĩa CD, khi ta nhìn theo các phương khác nhau sẽ thấy những màu khác nhau

C6. + Ánh sáng chiếu đến đĩa CD là ánh sáng trắng.

+ Ánh sáng từ đĩa CD đến mắt ta là ánh sáng màu. Với mỗi phương nhìn sẽ có những màu khác nhau

+ Có thể nói thí nghiệm 3 cũng là thí nghiệm phân tích ánh sáng vì trước khi đến đĩa CD ánh sáng là ánh sáng trắng, sau khi bị phản xạ trên đĩa CD, ta thu được nhiều chùm ánh sáng màu khác nhau . Như vậy đĩa CD đã phân tích ánh sáng trắng thành các chùm ánh sáng màu

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021