Giải bài 60 vật lí 9: Định luật bảo toàn năng lượng

  • 1 Đánh giá

Định luật bảo toàn năng lượng được phát biểu như thế nào ? Để trả lời các câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ bài Định luật bảo toàn năng lượng thuộc chương trình SGK lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. LÝ THUYẾT

  • Định luật bảo toàn năng lượng: Năng lượng không tự sinh ra hoặc tự mất đi mà chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, hoặc truyền từ vật này sang vật khác.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 157 Sgk Vật lí lớp 9

Bố trí thí nghiệm như ở hình 60.1

Trả lời các câu hỏi C1,C2,C3 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - sgk Vật lí 9 trang 157

Thả cho viên bi sắt lăn xuống từ điểm A có độ cao h1. Quan sát chuyển động của bi, đánh dấu vị trí của bi khi lên đến điểm B có độ cao lớn nhất h2 ở bên phải.

C1. Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

C2. So sánh thế năng ban đầu mà ta cung cấp cho viên bi ở vị trí A và thế năng mà bi có ở điểm B.

C3. Thiết bị thí nhiệm trên có thể làm cho viên bi có thêm nhiều năng lượng hơn thế năng mà ta cung cấp cho nó lúc ban đầu không ? Trong quá trình viên bi chuyển động , ngoài cơ năng ra còn có dạng năng lượng mới nào xuất hiện không ?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 158 Sgk Vật lí lớp 9

Trả lời các câu hỏi C4,C5 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - sgk Vật lí 9 trang 158

Bố trí thí nghiệm như hình 60.2.

Quan sát hiện tượng xảy ra với máy phát điện, động cơ điện và quả nặng B khi ta thả cho quả nặng A chuyển động từ trên xuống dưới.

C4. Hãy chỉ ra trong thí nghiệm này, năng lượng đã được biến đổi từ dạng nào sang dạng nào qua mỗi bộ phận.

C5. So sánh thế năng ban đầu cung cấp cho quả nặng A và thế năng mà quả nặng B thu được khi lên đến vị trí cao nhất. Vì sao có sự hao hụt thế năng này ?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 6: Trang 158 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy giải thích vì sao không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: Trang 158 Sgk Vật lí lớp 9

Giải câu 7 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng - sgk Vật lí 9 trang 158

Trên hình 60.3 vẽ một bếp đun củi cải tiến. Hãy giải thích vì sao dùng loại bếp này lại tiết kiệm được củi đun hơn là dùng kiềng ba chân ở hình 60.4

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 60: Định luật bảo toàn năng lượng


  • 30 lượt xem