Giải bài 12 vật lí 9: Công suất điện

  • 1 Đánh giá

Công suất điện của các thiết bị là gì? Công thức tính công suất điện như thế nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ bài Công suất điện thuộc chương trình SGK lớp 9. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Số oát ghi trên một dụng cụ điện cho biết công suất định mức của dụng cụ đó, nghĩa là công suất điện của dụng cụ này khi nó hoạt động bình thường.
  • Công suất điện của một đoạn mạch bằng tích của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua nó.
P = UI

trong đó: P đo bằng oát (W)

U đo bằng vôn (V)

I đo bằng ampe (A)

1W = 1V.1A

  • Nếu đoạn mạch có điện trở R, công suất điện được tính theo công thức

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 34 SGK lí 9)

Nhận xét mối quan hệ giữa số oát ghi trên mỗi đèn với độ sáng mạnh yếu của chúng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. (Trang 34 SGK lí 9)

Hãy nhớ lại kiến thức ở lớp 8 và cho biết oat là đơn vị của đại lượng nào.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. (Trang 34 SGK lí 9)

Một dụng cụ điện hoạt động càng mạnh thì công suất của nó càng lớn. Hãy cho biết:

  • Một bóng đèn có thể lúc sáng mạnh, lúc sáng yếu thì trong trường hợp nào bóng đèn đó có công suất lớn hơn?
  • Một bếp điện được điều chỉnh lúc nóng nhiều hơn, lúc nóng ít hơn thì trong trường hợp nào bếp có công suất nhỏ hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. (Trang 35 SGK lí 9)

Từ các số liệu trong bảng 2 (SGK), hãy tính UI đối với mỗi bóng đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn đó khi bỏ qua sai số của các phép đo.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. (Trang 36 SGK lí 9)

Xét trường hợp đoạn mạch có điện trở R, hãy chứng tỏ rằng công suất điện của đoạn mạch được tính theo công thức.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. (Trang 36 SGK lí 9)

Trên một bóng đèn có ghi 220V - 75W.

Tính cường độ dòng điện qua bóng đèn và điện trở của nó khi đèn sáng bình thường.

Có thể dùng cầu chì loại 0,5A cho bóng đèn này được không? Vì sao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. (Trang 36 SGK lí 9)

Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,4 A. Tính công suất điện của bóng đèn này và điện trở của bóng điện khi đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. (Trang 36 SGK lí 9)

Một bếp điện hoạt động bình thường khi được mắc với hiệu điện thế 220V và khi đó bếp có điện trở 48,4 Ω. Tính công suất điện của bếp này.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm vật lý 9 bài 12: Công suất điện


  • 118 lượt xem