Việc truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu dùng được thực hiện như thế nào ? Việc truyền tải đó có gì thuận lợi hơn việc vận chuyển than đá, dầu lửa, khí đốt. sgk Vật lí 9 trang 160

  • 1 Đánh giá

Trang 160 Sgk Vật lí lớp 9

Việc truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu dùng được thực hiện như thế nào ? Việc truyền tải đó có gì thuận lợi hơn việc vận chuyển than đá, dầu lửa, khí đốt.

Bài làm:

Điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu dùng được truyền tải bằng dây dẫn điện. Việc truyền tải này có thể truyền tải đến từng nhà, không mất công vận chuyển như vận chuyển than đá, dầu lửa hay khí đốt

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021