Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB và CD qua khung dây dẫn khi có dòng điện chạy qua như hình 28.1.

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 76 - SGK vật lí 9

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên đoạn dây AB và CD qua khung dây dẫn khi có dòng điện chạy qua như hình 28.1.

Bài làm:

Áp dụng quy tắc bàn tay trái ta xác định được lực tác dụng lên dây AB là lực vuông góc với đường sức từ và hướng ra ngoài , còn lực tác dụng lên dây CD là hướng vào trong.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9