Giải câu 5 bài 36: Truyền tải điện năng đi xa sgk Vật lí 9 trang 99

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 99 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học: Đường dây tải điện Bắc - Nam của nước ta có hiệu điện thế 500 000V. Đường dây tải điện từ huyện đến xã có hiệu điện thế đến 15 000V. Đó là những đường dây cao thế. Ở gần đường dây cao thế rất nguy hiểm. Các dụng cụ trong nhà chỉ cần hiệu điện thế 220V. Vậy tại sao lại phải xây dựng đường dây cao thế vừa tốn kém vừa nguy hiểm ?

Bài làm:

Phải xây dựng đường dây cao thế vì để giảm hao phí khi truyền tải điện năng bằng dây dẫn, nếu không xây dựng đường dây cao thế thì phải làm dây dẫn có kích thước lớn và điện trở suất nhỏ, gây tốn kém kinh tế

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021