Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn thứ cấp) có sáng lên không ? Tại sao ? sgk Vật lí 9 trang 100

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 100 Sgk Vật lí lớp 9

Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn thứ cấp) có sáng lên không ? Tại sao ?

Bài làm:

Nếu đặt vào hai đầu của một cuộn dây (gọi là cuộn sơ cấp) một hiệu điện thế xoay chiều thì bóng đèn mắc ở hai đầu cuộn dây kia (gọi là cuộn thứ cấp) có sáng lên vì khi đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều thì trong cuộn dây xuất hiện dòng điện xoay chiều , làm cho lõi sắt bị nhiễm từ và có từ trường biến thiên .Do đó số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn thứ cấp cũng biến thiên , tạo ra dòng điện cảm ứng trong cuộn thứ cấp và làm bóng đèn sáng lên

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021