Hướng dẫn giải câu 3 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Khi đặt một hiệu điện thế 6V vào hai đầu 1 cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có cường độ 0,3 A. Tính chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này, biết rằng dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω.

Bài làm:

Cuộn dây dẫn có điện trở là: Ω

Dây dẫn loại này nếu dài 4 m thì có điện trở là 2 Ω, thì điện trở là 20 Ω nó sẽ có chiều dài là

m

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021