Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó.

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 45 SGK vật lí 9)

Hãy tính nhiệt lượng Q mà nước và bình nhôm nhận được trong thời gian đó.

Bài làm:

Theo công thức tính nhiệt lượng theo nhiệt dung riêng, ta có trong 300s:

  • Nhiệt lượng mà nước thu được là: Q1 = c1m1 ∆to = 4200.0,2.9,5 = 7980 J.
  • Nhiệt lượng mà bình nhôm thu được là: Q2 = c2m2 ∆to = 880.0,078.9,5 = 652 J.

=>Tổng nhiệt lượng nước và bình nhôm nhận được là : Q = Q1 + Q2 = 7980 + 652 = 8632 J.

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9