Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai trường hợp sgk Vật lí 9 trang 90

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 90 Sgk Vật lí lớp 9

Mắc vào hai đầu của một cuộn dây dẫn hai đèn LED (một đèn màu đỏ, một đèn màu vàng) song song và ngược chiều nhau như ở hình 33.1

Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai trường hợp - sgk Vật lí 9 trang 90

Làm thí nghiệm và chỉ rõ đèn nào sáng trong hai trường hợp:

+ Đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây.

+ Kéo nam châm từ trong ra ngoài cuộn dây.

Bài làm:

  • Khi đưa nam châm từ ngoài vào trong cuộn dây thì số đường sức từ qua tiết diện S của cuộn dây tăng lên, một đèn LED sáng lên.
  • Khi kéo nam châm ra khỏi cuộn dây dẫn kín, số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây giảm, đèn LED còn lại sáng lên.

Vậy dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn đổi chiều khi số đường sức từ đang tăng mà chuyển sang giảm.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9