Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối. sgk Vật lí 9 trang 147

  • 1 Đánh giá

Trang 147 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy nêu một ví dụ về tác dụng của ánh sáng đối với cây cối.

Bài làm:

Ánh sáng có tác dụng quan trọng đối với cây cối, cây cối thường vươn ra chỗ có ánh sáng để quang hợp

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9