Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất. sgk Vật lí 9 trang 160

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 160 Sgk Vật lí lớp 9

Hãy nhớ lại xem điện có thể được sử dụng vào những việc gì trong đời sống và sản xuất.

Bài làm:

Điện có thể được dùng để thắp sáng, chạy các thiết bị điện như quạt, máy bơm, nồi cơm điện, xe đạp điện,...

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9