Giải câu 10 bài 56: Các tác dụng của ánh sáng sgk Vật lí 9 trang 148

  • 1 Đánh giá

Câu 10: Trang 148 Sgk Vật lí lớp 9

Tại sao về mùa đông nên mặc quần áo màu tối, còn về mùa hè nên mặc quần áo màu sáng ?

Bài làm:

Về mùa đông nên mặc quần áo màu tốì vì quần áo màu tối hấp thụ nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời và giữ ấm cho cơ thể. Còn về mùa hè, nên mặc quần áo màu sáng để hấp thụ ít năng lượng của ánh sáng mặt trời, giảm nóng bức cho cơ thể.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9