Hình 23.4 cho ta hình ảnh từ phổ của nam châm chữ U. Dựa vào đó, hãy vẽ các đường sức từ của nó.

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 - SGK vật lí 9

Hình 23.4 cho ta hình ảnh từ phổ của nam châm chữ U. Dựa vào đó, hãy vẽ các đường sức từ của nó. Nhận xét về dạng các đường sức từ ở khoảng giữa hai từ cực.

Bài làm:

Đường sức từ được vẽ thành các đường vòng cung nối từ cực Bắc đến cực Nam, có chiều ra rừ cực Bắc vào cực Nam.

Đường sức từ ở khoảng giữa hai cực gần như song song với nhau.

  • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021