Hướng dẫn giải câu 2 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 5 SGK lí 9) Dựa vào số liệu ở bảng 1 (SGK) mà em thu được từ thí nghiệm, hãy vẽ đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U, nhận xét xem nó có phải là đường thẳng đi qua gốc tọa độ hay không.

Bài làm:

Đường biểu diễn mối quan hệ giữa I và U được thể hiện trong hình dưới. Đây là đường thẳng đi qua gốc tọa độ.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021