Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm

  • 1 Đánh giá

Câu 1. (Trang 32 SGK)

Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này.

Bài làm:

Điện trở của dây dẫn là:

Cường độ dòng điện qua đoạn mạch là:

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài vật lí học 9